پرداخت امن آنلاین

امروزه با استفاده از پرداختهای اینترنتی کارها، بسیار راحت تر  و سریعتر انجام میشود و دیگر نیازمند مراجعه حضوری به بانکها و صرف وقت در ترافیک  و صفهای طویل بانکها نیست. شتابدهنده هاوش نیز برای کلیه خدمات ارائه شده خود امکان پرداخت اینترنتی را فراهم نموده است. امید است که موجب رضایت کاربران عزیز گردد.


    سبد خرید