بایگانی برچسب: بازی_آموز

رویداد بازی آموز

توسط در رویدادها 5 اردیبهشت 1398

رویداد بازی آموز 💡رونمایی از سیستم آموزشی بازی محور ویژه مدارس 🗣 بررسی مدل های بازی محور در آموزش 🏢 دانشگاه فردوسی مشهد  📆 12اردیبهشت ساعت 16 تا 19:30 جهت ثبت نام به سایت زیر مراجعه کنید http://www.avinschool.ir