شعبه 2 فضای کاری

مجموعه قلم

مشهد، آخوند خراسانی، نبش آخوند خراسانی ۲۴ – مجموعه قلم

 • فریلنسر
 • تیم استارتاپی
 • امکانات

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

1 کمد اختصاصی

استفاده از اتاق جلسات

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

1 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

 • 2 نفره
 • 3 نفره
 • 4 نفره

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

1 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

2 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

2 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

 • اتاق 75 متری
 • اتاق 51 متری
 • اتاق 48 متری
 • اتاق 38 متری
 • اتاق 18 متری
 • اتاق ویژه 2 نفره

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

2 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

 • اتاق 75 متری
 • اتاق 51 متری
 • اتاق 48 متری
 • اتاق 38 متری
 • اتاق 18 متری
 • اتاق ویژه 2 نفره

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

2 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

 • فریلنسر
 • تیم استارتاپی
 • اتاق مستقل
 • میز مستقل
 • کلاس درس

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

1 کمد اختصاصی

استفاده از اتاق جلسات

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

1 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

 • 2 نفره
 • 3 نفره
 • 4 نفره

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

1 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

2 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

2 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

 • اتاق 75 متری
 • اتاق 51 متری
 • اتاق 48 متری
 • اتاق 38 متری
 • اتاق 18 متری
 • اتاق ویژه 2 نفره

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

2 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

 • اتاق 75 متری
 • اتاق 51 متری
 • اتاق 48 متری
 • اتاق 38 متری
 • اتاق 18 متری
 • اتاق ویژه 2 نفره

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

اینترنت پر سرعت

(با پرداخت هزینه)

سالن کنفرانس

(با پرداخت هزینه)

اتاق جلسات

(با پرداخت هزینه)

آبدارخانه

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

2 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

 • میز 1 نفره
 • میز 4 نفره

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

1 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

1 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

1 کمد اختصاصی

استفاده از اتاق جلسات

فضای کار اشتراکی

تخفیف شرکت در رویدادها

1 کمد اختصاصی

استفاده از سالن هم افزایی

گالری عکس

یکی از مهمترین دغدغه های استارتاپ ها، تهیه فضای کاری برای شروع کار می باشد. با توجه به رشد چشمگیر مقوله استارتاپ در مشهد، نیاز به ارائه فضای کار اشتراکی در مشهد بطور تخصصی بسیار حس می شود تا بدینوسیله کمی از دغدغه های استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا در ابتدا را کاهش داد و آنها بتوانند بطور جدی روی موفقیت استارتاپ خود تمرکز نمایند. جهت آشنایی بیشتر با مزیتهای فضای کار اشتراکی مقاله مزایای استفاده از فضای کار اشتراکی چیست؟ می تواند مفید باشد.

فضای کار اشتراکی شتابدهنده صنایع خلاق هاوش واقع در مشهد در سه شعبه (شعبه۱: مشهد – مجموعه پارک علم و فناوری) (شعبه ۲: مشهد – مجموعه قلم) (شعبه۳: لادن) فضایی آرام و مناسب جهت استقرار کسب‌وکارهای نوپا، استارتاپ ها، فریلنسرها و کارآفرینان خلاق است.یکی از مهمترین دغدغه های هاوش ارائه خدمات مناسب به تیم های مستقر در فضای کار اشتراکی خود می باشد، به پاس این تلاش شتابدهنده هاوش طبق ارزیابی بین المللی در سال ۲۰۱۹ ارائه دهنده بهترین فضای کار اشتراکی در مشهد شناخته شده است. مجموعه هاوش تلاش می کند هر فرد مستعد و توانا در کنار امکانات یک فضای کار مناسب، فرصت بهره‌مندی از خدمات مشاوره ای، هم‌افزایی، اشتراک گذاری دانش و انتقال تجربه، خدمات جانبی و هر آنچه از ”یک فضای کاری فعال“ انتظار دارد را به دست آورد. جهت آشنایی بیشتر با مزایای فضای کار اشتراکی هاوش، مقاله مزایای فضای کار اشتراکی هاوش در مشهد را مطالعه نمائید. هر فردی در چنین فضایی می‌تواند یاد بگیرد، تجربه کند و ارتباطات خود را توسعه دهد. علاوه بر این، استارتاپ‌ها می‌توانند با شبکه سرمایه‌گذاران هاوش در ارتباط باشند تا از این فرصت برای شناساندن خود و جذب سرمایه بهره ببرند. شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز با حضور در این فضا از فرصت شناخت تیم‌های مستعد و ارائه خدمات به آن‌ها بهره‌مند خواهند شد. در صورتی که درباره چگونگی ثبت درخواست خود سؤالی دارید میتوانید راهنمای پذیرش در فضای کار اشتراکی مجموعه هاوش را مطالعه نمائید.

 لازم به ذکر است هزینه های اعلام شده فضای کار اشتراکی هاوش در بالا بصورت ماهانه می باشد.

لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید:

 • پس از ثبت نام و تایید آن توسط کارشناس مربوطه، فرم قرارداد استقرار را تکمیل نمایید.
 • تیم‌ها متعهد می‌شوند که برای استفاده از خدمات استقرار، هزینه عضویت را در ابتدای هرماه پرداخت نمایند.
 • در صورتی که تیمی عضویت خود را تمدید نکند، عضویت تیم لغو گردیده و برای ثبت نام مجدد باید در نوبت ثبت نام قرار گیرد.
 • این عضویت به صورت ماهانه می‌باشد که در پایان هر ماه طبق توافق و براساس روند پیشرفت تیم و نظر کادر اجرایی هاوش قابل تمدید می‌باشد. لازم به ذکر است که عضویت هر تیم حداکثر به مدت ۱۲ ماه از زمان ثبت نام اولین فرد هر تیم قابل تمدید می‌باشد. با توجه به ضرورت استفاده تیم‌های جدید از فضای کاری اشتراکی، هزینه شارژ ماهانه از ماه نهم ۵۰ درصد برای تیم‌ها افزایش می‌یابد. کلیه هزینه ها براساس تعرفه‌های به روز محاسبه می‌شود.
 • جهت رعایت حقوق اعضای محترم دیگر، تیم‌ها موظف هستند که در صورت داشتن مهمان اتاق جلسات را از پیش رزرو نموده و فقط در این مکان از ایشان پذیرایی نمایند.
 • توجه: پس از ثبت درخواست، برای شما یک ایمیل تأییدیه از طرف شتابدهنده هاوش ارسال می شود. ممکن است ایمیل به پوشه اسپم وارد شود لطفا پوشه اسپم خود را بررسی کنید.

ساعت کاری: از ۸ صبح تا ۸ شب

مشهد، آخوند خراسانی، نبش آخوند خراسانی ۲۴ – مجموعه قلم