همیـن الان

تیم فعال هاوش

میتونی بشی

حوزه فعالیت: دیجیتال مارکتینگ

سال تاسیس: 1397

وضعیت: فعال

شعبه: دفتر لادن

دیجیتال مارکتینگ بارنگ

ما به کسب و کار شما رنگ میدهیم

بارنگ قرار است تمام مشکلات کسب و کار شما را حل کند. رشد نمیکنی؟ تلفنت کم زنگ میخوره؟ 

تخصص بارنگ همان آچارهایی هستند که کار شما را انجام میدهند