راهنمای پیش ثبت نام فضای کار اشتراکی

برای پیش ثبت نام فضای کار اشتراکی لطفا مراحل زیر را انجام دهید:

۱- در صفحه اصلی سایت havosh.com از منوی اصلی، منوی خدمات را انتخاب کنید.

۲- در منوی خدمات روی منوی پذیرش در فضای اشتراکی کلیک کنید، تا وارد صفحه موردنظر شوید.

پیش ثبت نام فضای کار اشتراکی

پیش ثبت نام فضای کار اشتراکی

۳- پس از ورود به صفحه پذیرش در فضای کار اشتراکی فرم موردنظر را تکمیل کنید.

پیش ثبت نام فضای کار اشتراکی

تکمیل فرم پیش ثبت نام پذیرش در فضای کار اشتراکی

 

۴- پس از تکمیل فرم پذیرش در فضای کار اشتراکی دکمه ارسال را کلیک کنید تا پیش ثبت نام شما کامل شود.

 

پیش ثبت نام فضای کار اشتراکی

تکمیل فرم پیش ثبت نام پذیرش در فضای کار اشتراکی

 

    سبد خرید