هاوش گپ 11

همایشی حضوری

تجربه نگاری یک کارآفرین موفق

اینبار هاوش گپ 11 با موضوع کارآفرینی و مشارکت سازمان فنی و حرفه ای (مرکز ارم) برگزار میکند.

در این رویداد از هاوش گپ میزبان خانم مریم کهندل “کارآفرین فضای مجازی” (حوزه پوشاک) هستیم.

قرار است در این نشست در مورد کارآفرینی صحبت کنیم.

تاریخ برگزاری: دوشنبه 22 آذر ماه 1400، ساعت 16

مکان برگزاری: بلوار دندانپزشکان کافه‌رستوران فیانی

هزینه ی این رویداد 100 هزار تومان است که شما آن را بابت مجموعه محتوایی، پذیرایی و بقیه ی خدماتی است که دریافت می کنید پرداخت می نمایید. امیدواریم پس از رویداد نسبت به این پرداخت حس خوبی داشته باشید.

اوه! نتوانستیم جای گذاری فرمت را انجام بدیم.