سرمایه گذاری هاوش

مراحل جذب سرمایه استارتاپ‌ها از شتابدهنده هاوش:

۱- ابتدا استارتاپ‌ها می‌بایست طرح، ایده یا استارتاپ خود را در سایت هاوش ثبت و درخواست خود را ارسال نمایند.

۲- سپس ایده‌ها و طرح‌های ارسالی بررسی و ارزیابی می‌شوند و انتخاب اولیه صورت می‌گیرد.

۳- در این مرحله طرح‌های منتخب ارائه و با این تیمها تماس و مکاتبه صورت می‌گیرد.

۴- پس از تماس با تیمهای منتخب ارزیابی نهایی توسط کمیته سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد.

۵- در انتها با تیمهایی که بتوانند نظر کمیته سرمایه‌گذاری را جلب نمایند، قرارداد منعقد گردیده و راهبری آغاز می‌گردد.

توجه مهم:

تیمهای مرتبط با صنایع خلاق که عضو شتابدهنده هاوش هم نیستند می‌توانند درخواست جذب سرمایه خود را ثبت نمایند.

    سبد خرید