وبینار روایت تجربه زندگی و کار در اروپا از زبان یک محقق ایرانی حوزه بینایی ماشین و رباتیک
توسط ۶ آذر ۱۳۹۹

وبینار روایت تجربه زندگی و کار در اروپا  ایران‌نالج با همکاری شتاب‌دهنده هاوش  جهت اف...

    سبد خرید