پرداخت آنلاین

امروزه با استفاده از پرداختهای اینترنتی کارها، بسیار راحت تر  و سریعتر انجام میشود و دیگر نیازمند مراجعه حضوری به بانکها و صرف وقت در ترافیک  و صفهای طویل بانکها نیست. شتابدهنده هاوش نیز برای کلیه خدمات ارائه شده خود امکان پرداخت اینترنتی را فراهم نموده است. امید است که موجب رضایت کاربران عزیز گردد.

فرم پرداخت
    سبد خرید