بررسی اثر هم زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی :

بررسی اثر هم زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی :

اثر اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر سود ، یک پروژه حسابداری است که در اصل مفهوم و درک این پروژه بر مبنای هزینه های نمایندگی و هزینه های سیاسی بر پا شده است .

اطلاعات بیشتر :معیارهای ارزیابی شرکت های دانش بنیان و مؤسسات چیست ؟

آیا به نظر شما سود نسبت به جریان نقدی ، از ارتباط ارزشی بیشتری در عملکرد  بازار  سهام شرکت برخوردار است؟

جریان نقدی بیانگر ماذاد وجوه نقد ایجاد شده در آن دوره است ، به همین دلیل است که معیار مناسبی جهت پیش بینی عملکرد بازار سهام است .

مطالعه مفیدتر:انواع کسب و کار چیست ؟

 اگر چه جریان های نقدی به عنوان علائم هشداردهنده در ارزیابی عملکرد واقعی شرکت محسوب می شوند، اما سود همیشه در جهت در نظر گرفتن مؤلفه های تعهدی می تواند اطلاعات افزاینده ای نسبت به جریان نقدی فراهم کند .   

سود چه نقشی در فرآیند ارزش گذاری شرکت دارد ؟

در اصل سود به دلیل کاهش دادن مشکلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در جریان نقدی نقش مهمی در فرآیند ارزش گذاری شرکت دارد .

معیارهای عملکرد داخلی  به چند دسته تقسیم می شود؟

بیشتر بخوانید :اخلاق کسب و کار چیست ؟

این معیار ها به دو دسته تقسیم می شود ، معیار اول  مربوط به جریان نقدی مبتنی به ارقامی چون ارزش افزوده نقدی است که توسط گروه مشاوران باستن ( Boston consultin Group ) توسعه یافته است .

معیار دوم مربوط به حسابداری مبتنی بر ارقامی چون ارزش افزوده اقتصادی است که توسط استرن استوارت مطرح شده است . البته از نظر حسابداری این معیار بیانگر رویکرد مهم برای سنجش عملکرد عملیاتی است .

آیا با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن محیط اطلاعاتی ، بازهم سود نقدی از ارتباط ارزشی و قدرت توضیح دهندگی بیشتری برای بازده بازار سهام شرکت ها برخوردار خواهند بود؟

 هر چقدر شرکت ها از محیط اطلاعاتی ضعیفی برخوردار باشند ، عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد ،و انگیزه ها برای مدیریت فرصت طلبانه سود افزایش خواهد یافت و کنترل این رفتار فرصت طلبانه از سوی سهامداران بیرون کمتر است .

ارتباط ارزشی سود ویژه چه تأثیری در اثر اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر سود دارد ؟

در شرکت هایی با اندازه بزرگ ، سود ویژه دارای محتوای تفاضلی اطلاعاتی نسبت به جریان نقد عملیاتی ، در رابطه با عملکرد بازار سهام شرکت دارد . 

بیشتر بدانید :چرا بازاریابی باید اولویت اول کسب و کارها باشد؟

چرا اثر و اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر سود تا این حد مهم است ؟

زیرا اندازه هر شرکتی یا محیط اطلاعاتی آن بستگی به قوی بودن و ضعیف بودن آن دارد . به طور مثال : در شرکت هایی با محیط اطلاعاتی قوی ، سود آن ها دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به جریان های نقدی عملیاتی ، در رابطه با عملکرد بازار سهام شرکت است .

بیشتر بدانید :انواع روش قیمت گذاری چیست ؟

هر چقدر اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی آن بزرگ تر و قوی تر باشد ، قطعا سود سهام آن بیشتر است .

 عدم تقارن اطلاعاتی بیانگر چه چیزی است ؟

عدم تقارن اطلاعاتی در اثر اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر سود بیانگر ، مزیت اطلاعاتی یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر است .

فرضیه های پژوهش در مورد اثر اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر سود چگونه است ؟

  • ارتباط ارزشی سود و جریان نقدی
  • ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقدی بر اساس اندازه شرکت
  • ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقدی بر اساس محیط اطلاعاتی شرکت
  • ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقدی بر اساس اندازه و محیط اطلاعاتی شرکت

نتیجه گیری :

سعی می کنیم که در مورد این مبحث در مقاله بعدی بیشتر صحبت کنیم .

جهت اطلاعات بیشتر برای شما عزیزان :

https://ideas.repec.org/a/ers/ijebaa/vviiy2019i2p251-256.html

عضویت در خبرنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *