شبکه PBN چیست؟و چرا از آن استفاده می کنند؟

شبکه PBN چیست؟و چرا از آن استفاده می کنند؟

یک وبلاگ خصوصی (PBN) شبکه ای ازوب سایتها است که به سایت اصلی شما لینک میدهد.اما تعریف ساده ترآن شبکه PBN ،شبکه ای ازوب سایتهااست که از آنها برای افزایش رتبه یک یاچند وب سایت استفاده میکنید.

 • و می توان گفت که شبکه وبلاگی یا PBN یکی ازتکنیکهای سئو خارجی است.

بیشتر بدانید :چگونه یک استراتژی مشتری مداری کارآمد داشته باشیم؟

PBN ها چگونه کار می کنند؟

یک شبکه PBN  باانتقال اختیار،در قالب پیوند،ازتعدادی وب سایت تحت کنترل خود،به یک یاچندوب سایت دیگرلینک میدهد.همه مانقشی راکه پیوندهادرالگوریتم موتورهای جستجو ایفامیکنند،درک میکنیم.همانطورکه میدانید هرچه تعدادپیوندهابه یک صفحه وب سایت بیشترباشد کیفیت پیوندهابیشترمیشود،ورتبه وب سایت بهترخواهد شد .

اماهمانطورکه میدانیدبه دست آوردن پیوندهاهم هزینه براست وهم زمان بر،بنابراین بسیاری ازبازاریابان تصمیم گرفته اند وب سایتهای خودرابسازندتابتوانندازطریق آن به سایروب سایتهای خودلینک دهند.زیرااین کارباعث کاهش هزینه میشود .

عملکردPBNچگونه شروع میشود ؟

درک نحوه عملکرد PBN بادرک اساسی ازاهمیت بک لینکها و اقتدارآغاز میشود.دراصول اولیه،بک لینک؛پیوندیک سایت دیگربه سایت شمااست.پیوندهای پیوندی زمانی ایجادمیشوندکه سایت شمامحتوای اصلی یامعتبرارائه دهد.بهطوری که سایت دیگری،سایت شماراازطریق پیوند”نقل قول”و یا “معرفی میکند.این پیوندبه موتورهای جستجو نشان میدهدکه سایت شمادرچنین موضوعی معتبراست،و این کاربررتبه بندی سایت شماتأثیرمثبت می گذارد .

اگر تمایل به مطالعه بیشتر دارید؟هک افزایش درآمد چیست؟

 • فراموش نکنیدکه هرچه تعدادپیوندهابیشتر باشد،سیگنال اقتدار در سایت شمابیشتر است.

دلایلی که مردم ازشبکه PBN استفاده میکنند؟

پیوندهای پشتیبان به شدت بررتبه بندی گوگل تأثیرمیگذارد وکسب لینکهای ارگانیک اغلب زمان زیادی میبرد.به همین دلیل ایجاد بک لینکهای اخلاقی وباکیفیت،پیوندهای واقعی وکلاه سفید،توسعه محتوای نه تنهاخوب،بلکه عالی رانیزدربر میگیرد.البته این کار به زمان،استراتژی وکارنیازدارد.هدف اصلی پیوند،ارائه ارزش به شخص یامخاطبان است وثانیاً ارسال سیگنال قدرتمندبه موتور جستجو است.

 • PBN ها نیاز به کسب پیوند رادور میزنندوبه کلاه های سیاه اجازه میدهندتالینک خود را دستکاری کنند.

قطعاًبرای همه شماسوال شده است گه چرا بک لینک خودمان را نسازیم ؟

  زیرا از آنجایی که شمادارای چندین دامنه هستید،تقریباًفرصت کمی داریدتابک لینک های خودرابسازیدو رباتهای موتورجستجو را فریب دهید تا متقاعد شوندشما دارای قدرت هستید،ویامحتوای مورد نظرشماشایسته پیونداست یاخیر.بنابراین بااین کارفرصت افزایش پیوندهاباسرعت بیشتری ایجاد میشود،که البته این کار منجر به فضای غیر معتبر،اما در عین حال  باارزش میشود.

بنابراین،آیا شبکه های وبلاگ شخصی سئوی خوبی هستند؟

در حالی که شبکه PBN ها ممکن است رضایت فوری شما را به دست بیاورند،اما آنها تاکتیکهای SEO کلاه سیاه و بخشی از طرحهای پیوند محسوب میشوند.سئو کلاه سیاه تلاش میکندتا رباتهای موتورهای جستجو را بدون توجه،به قصد جستجوگر یامخاطب انسانی ، در یک سایت ارزشمندکند.البته این شیوه های غیراخلاقی اغلب منجربه عواقب و مجازاتهایی مانند حذف فهرست بندی یاحتی ممنوعیت وب سایت میشود.

مطلب پیشنهادی :وظیفه مدیربرندینگ چیست ؟

نحوه شناسایی شبکه های وبلاگ خصوصی :

همانطورکه موتورهای جستجو در حال توسعه روشی کارآمدتر و کاملتر برای تشخیص شیوه های غیر اصولی SEO هستند،اما استراتژهای SEO کلاه سیاه روز به روز پیچیده ترمیشوند. اما جای نگرانی ندارد زیرا موتورهای جستجو به راحتی آنها را شناسایی میکند .

از مواردزیر به عنوان دستورالعمل برای درنظر گرفتن اینکه آیا سایت بخشی از PBN است یاخیر،استفاده کنید:

 • مشخصات پیوند: نمایه پیوندعبارت است از پیوندهایی که به یک سایتیا صفحه اشاره می کنند. یک سایت یاسایت هایی باهمان نمایه پیوند به عنوان یک پرچم قرمز هستند.
 • میزبانی: سایتهایی که همه از یک IP نشأت می گیرند ممکن است باعث نگرانی شوند.
 • طراحی سایت: مدیریت و نگهداری از چندین سایت کار بسیار زیادی است ، بنابراین سایتهایی که تنوع و ویژگی های منحصر به فردی را شان نمی دهندممکن است از طرح رنگی کپی کنند.
 • بدون موارد جدید: هیچ پیوندخارجی جدید،هیچ محتوای جدید یا فقط تعدادکمی از پیوندهای شخص ثالث ممکن است نشان دهدکه سایت معتبر نیست وفقط برای نما یا پیوندهااستفاده میشود.
 • مالکیت سایت: ابزارهای جستجوی WHOIS ،پایگاه داده ،اطلاعات تماس و مالکیت سایت را بررسی کنیدتا ببینیدآیا اطلاعاتی پنهان است ویا همه وبلاگها به هم متصل هستندیا خیر.

چگونه میتوانید سایت خود را از شبکه های وبلاگ شخصی محافظت کنید؟

 اگر میخواهید بایک مشاور SEO یاشرکتی که خدمات پیوندسازی سفارشی ارائه میدهدکار کنید،اطمینان حاصل کنیدکه آنها روشهای SEO کلاه سفیدرا ارائه وانجام میدهند.در مبادلات پیوند یامعاملات پیوند شرکت نکنید مثلاً(اگر شما به من پیوند دهیدبه شما پیوند می دهم) ،اطمینان حاصل کنیدکه از دستورالعمل های بهینه سازی موتورهای جستجوی گوگل مطلع وآموزش دیده اند و بهترین تکنیکهای سئو کلاه سفید را اجرا و پیاده میکنند .

بهترین شیوه های سئو چیست؟ 

استراتژی های سئوکلاه سفید به تکنیکهایی اشاره میکند که مخاطبین انسانی را مورد هدف قرار میدهدوبا گوگل و سایر دستورالعمل های موتورهای جستجو مطابقت دارد.این استراتژی ها اغلب سرمایه گذاری های بلندمدت هستند و ممکن است زمان بیشتری طول بکشدتابه نتیجه برسند،امااز قانون درستی پیروی میکنندو مدت زیادی دوام می آورند.از تکنیکهای کلاه سفیدزیردر استراتژی SEO خود استفاده کنید:

 • ارائه محتوای با کیفیت: محتوای باکیفیت به مخاطبان وپرس و جوهای خاصی خدمت میکند.محتوا باید بهینه و همیشه باکیفیت باشد و شامل کلمات کلیدی باشد که ازطریق تحقیقات کلمات کلیدی و به صورت طبیعی کشف شده اند استفاده شود.محتوای با کیفیت بایدبهطور منظم تولید و منتشر شود،زیرا هرچه وب سایت شما از نظرمحتوایی غنی تر باشد،برای موتورهای جستجو ومدیران وب که به دنبال پیوندهای معتبر هستند،ارزش بیشتری پیدا میکند.البته محتوا زمان میبرد،اما این قانون استراتژی SEO است.
 • به دست آوردن بک لینک واقعی: پیوندها باید کسب شوند،نه خریداری شوند.محتوای باکیفیت تنهاراه واقعی برای ایجاد بک لینک باکیفیت وبا ارزش است.
 • خطاهای فنی SEO را از بین ببرید:اینهاروشهایی هستندکه در وب سایت شما کار میکندومخاطبان با آن ارتباط برقرار میکنند. به دنبال بارگذاری آهسته صفحات،وتبلیغات با کیفیت پایین نباشید.

بیشتر بدانید :

حضور افراد درون گرا در فضای کار اشتراکی موثر است ؟

بنابراین آیا باید از شبکه PBN استفاده کنیم؟

من نمیتوانم جواب قطعی به این سوال بدهم زیرا برخی از افراد ممکن است درصنایعی کار کنندکه درآن زمینه SEO نسبتاً غیرقابل رقابت است،در حالی که دیگران مجبورندآن را با رقبایی که مایل به انجام هر کاری هستند پیش ببرند.شایدشما دارای سابقه فنی قوی،زمان ، پول ومنابع برای ساختن یک شبکه PBN هستید،یا شاید مجبورباشیدسرمایه گذاری قابل ملاحظه ای کنیدتا شخص دیگری این کار رابرای شما انجام دهد.

 • در نهایت،شما باید این تصمیم را براساس رقبای خود،ریسک در مقابل پاداش ومیزان تحمل ریسک خود در نظر بگیرید.

نتیجه گیری :

لینکهای شبکه PBN کاملاً تقلبی هستندوفقط برای رشد و دستکاری رتبه بندی سایت شما به کار میروند.این لینکهادر محتوای خوب وباارزش جایی ندارندوفراموش نکنید که استفاده کردن از این لینکها نتایج خوبی برای شما در پی نخواهد داشت .

منبع :

https://www.pageonepower.com/search-glossary/private-blog-network

https://www.searchenginejournal.com/private-blog-networks/377296/#close

 

عضویت در خبرنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *