GTD چیست ؟

GTD  چیست ؟

GTD که مخفف Getting Things Done است .این کلمه به عنوان سیستم مدیریت زندگی و کار است که به افرادوسازمان های بی شماری کمک کرده است تا نظم را درهرج و مرج ایجادکنند. GTD عملکرد،ظرفیت و نوآوری بیشتری را برپامیکندتاتمرکز ، وضوح و اعتماد به نفس را بیشترکند.

مطلب پیشنهادی :انواع بازاریابی

روش GTD چیست؟

انجام کارها (GTD) یک سیستم مدیریت زمان وبهره وری است که به شماکمک میکندبااستفاده ازیک سیستم جامع از لیست ها وتقویمها،وظایف خودرا به طور کامل و بدون استرس انجام دهید.

ایده اساسی روش مدیریت زمان این است که تمام وظایف خودرابه صورت مکتوب بنویسیدتامطمئن شویدکه هیچ چیزرا فراموش نخواهیدکرد.زیرا در دراز مدت،استرس کمتری خواهید داشت و مجبور نیستیدهمه چیز رابه خاطر بسپارید.وازآنجا که مجبورنیستیدبه طورمداوم وظایف مهم رابه خاطر بیاورید،ذهن شماکمتر درکارهای برنامه ریزی شده درزمانهای ناخوشایندروز تمرکز میکند.

بیشتر بخوانید:۵ مورد از تکنیکهای افزایش خلاقیت چیست ؟

به عبارت دیگر،شما با نگرانی درموردآنچه بایدانجام دهید،خواب کمتری دارید.امابااستفاده ازیک سیستم سازمانی میتوانید مطمئن باشیدکه همه کارها را به موقع انجام میدهیدو هیچ چیز را فراموش نخواهیدکرد.در زمان استراحت،ذهن شما واقعاً میتواندآرام شودومیتواندتمرکز بیشتری روی کارهای انجام شده داشته باشد.

در این روش،شما کارهای بزرگتررا به زیر وظایف کوچکتر تقسیم میکنیدو مهلتهای خاصی را برای آنها تعیین میکنید.انجام یک بازبینی منظم این اطمینان را به شما میدهد که همه وظایف و پروژه های خودراپیگیری کرده،ونقاط ضعف سیستم خودرا شناسایی کرده و پیشرفتهایی را انجام دهید.

  • مشاور بهره وری آمریکا،دیوید آلن،این سیستم را توسعه دادوآن را درکتاب خودباهمین عنوان ، GTD ، درسال 2001 ارائه کرد.

تعریف  GTD  :

انجام کارها،که بانام GTD یا روش مدیریت زمان نیزشناخته میشود،یک روش خود مدیریتی است که توسط دیویدآلن توسعه یافته است ودرآن شما تمام کارهای شخصی وحرفه ای خودرادرلیست کارهای انجام شده ثبت میکنید.ازآنجا که دیگر نیازی به صرف انرژی برای به خاطر سپردن این وظایف ندارید،ذهن شما آزاد است که روی کار مورد نظر تمرکز کند.

چندمرحله از روش GTD  :

در اینجا ما چند مرحله ازمدیریت زمان را برای شما توضیح میدهیم که در زمان انجان آن به مشکل بر نخورید .

1- گرفتن :

همه وظایف،قرارها وایده های خود رادرصندوق ورودی جمع آوری کنید.صندوق ورودی میتواند هرسیستم سازمانی باشد که به شماامکان میدهد موارد را به صورت نوشتاری ضبط کنید.

بیشتر بخوانید :انواع کسب و کار چیست ؟

2-توضیح دادن :

شمابایدهمه مواردی را که درصندوق ورودی خودجمع آوری کرده اید،مرور و پردازش کنید.این به این معناست که شما باید تصمیم بگیریدکه همه چیز در سیستم Getting Things Done متعلق به کجاست.

3- سازمان دادن :

ابتداهمه مواردقابل اجرا رادرلیست قرار دهید و ازآنجا شروع به پردازش اجرا کنید.

  • نکته :اگرمیتوانید کاری رادردو دقیقه یا کمتر انجام دهید،فوراً آن را انجام دهید و آن را به سیستم GTD اضافه نکنید.

بیشتر بدانید:تخفیف تجاری چیست؟

تقویم :

فقط قرارهای ملاقات را در تقویم خود وارد کنید.وظایفی که باید انجام شود را به لیست “اقدامات بعدی” اضافه کنید یا آنها را به عنوان یک پروژه ضبط کنید و آنها را به اقدامات کوچکتر تقسیم کنید.

پروژه ها :

هر وظیفه ای که به بیش از یک اقدام و عمل نیاز داشته باشد،یک پروژه در روش مدیریت زمان دیوید آلن است.یک پروژه میتواند از بازسازی خانه شما گرفته تا کمپین بازاریابی حرفه ای برای یک محصول باشد. همه پروژه های خود را در لیست پروژه هایی قرار دهید که به طور منظم آنها را مرور میکنید.

اقدامات بعدی :

یک لیست جداگانه ازهمه اقدامات بعدی که مختص پروژه نیستند تهیه کنید.این بستگی به وظایف شما دارد،همچنین می توانیدچند لیست خاص برای وظایف شخصی ، وظایف کاری،تماس های تلفنی، و غیره تهیه کنید.

اگرتمایل به مطالعه بیشتر دارید :

لیست یادآوری درست کنید :

همچنین یک لیست یادآوری برای همه کارهای محول شده خارج از پروژه ها داشته باشید.تاریخ هایی را برای پیگیری دیگران در مورد میزان پیشرفت آنها درانجام یک کارتعیین کنید.تا بتوانید خیلی راحت و سریع میزان پیشرفت همکاران خود را بررسی کنید .

4- انعکاس دهید :

شما با سازماندهی وظایف و قرارهای خود را خیلی راحت می بینید،اما این به تنهایی برای افزایش بهره وری شما و اطمینان از انجام همه کارها درزمان تعیین شده کافی نیست.برای انجام این کار،باید مرتباً لیستهای خود را مرورکنیدتا ببنیدکه چیزی از قلم نیافتاده باشد.

نتیجه گیری :

روش GTD  یک روش مدیریت زمان کارها و برنامه های شما است که با این روش باعث میشود که کارها با نظم خاصی جلو بروند و عملکرد شما بهتر شود.مطمئن باشید زمانی که از این روش برای سر و سامان دادن به کارهایتان استفاده میکنید ، قطعاً پیشرفت قابل توجهی  را می بینید که حتی برای خودتان باور کردنی نیست .

 منبع :

https://www.ionos.com/startupguide/productivity/getting-things-done-gtd/

 

 

عضویت در خبرنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *