رویداد بازی آموز

رویداد بازی آموز

💡رونمایی از سیستم آموزشی بازی محور ویژه مدارس

🗣 بررسی مدل های بازی محور در آموزش

🏢 دانشگاه فردوسی مشهد

 📆 12اردیبهشت ساعت 16 تا 19:30

جهت ثبت نام به سایت زیر مراجعه کنید

http://www.avinschool.ir

عضویت در خبرنامه