آیا باشگاه مشتریان برای هر کسب و کاری مفید است؟

توسط 21 اردیبهشت 1400

آیا باشگاه مشتریان برروی هر کسب وکاری مفید است ؟ باشگاه مشتری ، یک باشگاه ارتباطی است که توسط گروه یا سازمان ایجاد می شود تا با اعضای دیگر ارتباط برقرار کند و منافع خود را بیشتر کند . در واقع می توانیم ، سیستم مشتری را به عنوان یک راه حل برای ادغام کلیه […]

    سبد خرید