هاوش گپ۹: گفتگو با خانم پریسا احمدی منش در مورد خوش بینی و بدبینی آموخته شده

توسط 11 تیر 1399

چیزی که به عنوان روانشناسی در ایران جا افتاده است، روانشناسی ناهنجاری ها است وتمرکز آن بحث درمان می باشد، در حالی که روانشناسی گرایشهای متفاوتی از جمله روانشناسی مثبت گرا می باشد. در روانشناسی مثبت گرا به افراد کمک میشود تا مسائلشان حل شده و مشکلاتشان به ناهنجاری تبدیل نشود، تا در نهایت نیاز به درمان نداشته باشند. کوچینگ زیرمجموعه روانشناسی مثبت گرا می باشد. در هاوش گپ ۹ با خانم پریسا احمدی منش مربی تخصصی شخصیت شناسی mbti و کوچ حرفه ای فردی و شغلی در مورد خوش بینی و بدبینی آموخته شده صحبت می کنیم.

    سبد خرید