موانع خلاقیت را بشناسید

توسط در مقالات 12 مارس 2020

عواملی که جزء موانع خلاقیت هستند را می توان این گونه تقسیم بندی کرد:

موانع فردی
موانع اجتماعی
موانع سازمانی

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید

۵ راهکار افزایش خلاقیت

توسط در مقالات 7 مارس 2020

یکی از عوامل مهم در صنایع خلاق، افزایش خلاقیت است. خلاقیت می تواند بصورت اکتسابی با تمارین و راهکارهایی افزایش یابد که در این مقاله ما به ۵ مورد از مهمترین های آن اشاره می کنیم

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید

صنایع خلاق چیست؟ و شامل چه تقسیم بندیهایی می شود؟

توسط در مقالات 4 مارس 2020

صنایع خلاق به ‌عنوان صنایعی که خلاقیت علمی، هنری، اقتصادی و فناورانه را توأمان در بر می‌گیرد دارای جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشورها می باشد. تا حدود بیست سال پیش، مفاهیم صنایع خلاق و اقتصاد خلاق وجود نداشتند، اما امروزه به‌عنوان بخش پویا، مهم و در حال رشد اقتصاد جهانی به شمار می‌‌‌‌آیند.. با این حال، رشد و توسعه صنایع خلاق مستلزم وجود سرمایه، مهارت‌های کارآفرینی، زیرساخت‌های لازم و همچنین قوانین مالکیت فکری مخصوصاً حق کپی‌رایت است.

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید
    سبد خرید