اپیزود محبوب پادکست شب نشینی

توسط 4 مرداد 1399

اپیزود محبوب پادکست شب نشینی از نظر مخاطبین این رسانه، قسمت ده آهنگ نوستالژیک ایرانی است که ما با این قسمت خاطره بازی میکنیم، موزیک ها را گوش می دهیم و یک سری حاشیه را درموردشان مرور می کنیم و در مورد آهنگ و ساختش گپ می زنیم.

اپیزود محبوب پادکست گپ کست

توسط 26 تیر 1399

پادکست گپ کست یک پادکست گفتگو محور و خودمونی است که هر هفته با مهمان ها و موضوعات متفاوت ضبط می شود و در ژانر عمومی برای مخاطب عام تولید و منتشر می شود. در گپ کست گفتگو و مصاحبه های جذاب با افراد مشهور و یا با افراد معمولی انجام می شود و می توان بهترین استفاده را از این پادکست برد. اما دغدغه اصلی گپ کست مسائل روز اجتماع و راه حل هایی است که بتوانیم بهتر زندگی کنیم.

پادکست گپ کست

توسط 25 تیر 1399

با توجه به رشد روز افزون پادکست ها و اهمیت آنها در آگاهی و سطح علمی و فرهنگی جامعه شتابدهنده هاوش تصمیم به معرفی پادکست های تأثیرگذار و فعال در این حوزه گرفته است. در این مقاله به معرفی پادکست گپ کست که درمورد مسائل مختلف فعالیت می کند پرداخته ایم. پادکست گپ کست یک پادکست گفتگو محور و خودمونی است که هر هفته با مهمان ها و موضوعات متفاوت ضبط می شود و در ژانر عمومی برای مخاطب عام تولید و منتشر می شود. در گپ کست گفتگو و مصاحبه های جذاب با افراد مشهور و یا با افراد معمولی انجام می شود و می توان بهترین استفاده را از این پادکست برد. اما دغدغه اصلی گپ کست مسائل روز اجتماع و راه حل هایی است که بتوانیم بهتر زندگی کنیم.

پادکست فوتبال لب

توسط 14 تیر 1399

با توجه به رشد روز افزون پادکست ها و اهمیت آنها در آگاهی و سطح علمی و فرهنگی جامعه شتابدهنده هاوش تصمیم به معرفی پادکست های تأثیرگذار و فعال در این حوزه گرفته است. در این مقاله به معرفی پادکست فوتبال لب که در زمینه فوتبال فعالیت می کند پرداخته ایم.

هاوش گپ۹: گفتگو با خانم پریسا احمدی منش در مورد خوش بینی و بدبینی آموخته شده

توسط 11 تیر 1399

چیزی که به عنوان روانشناسی در ایران جا افتاده است، روانشناسی ناهنجاری ها است وتمرکز آن بحث درمان می باشد، در حالی که روانشناسی گرایشهای متفاوتی از جمله روانشناسی مثبت گرا می باشد. در روانشناسی مثبت گرا به افراد کمک میشود تا مسائلشان حل شده و مشکلاتشان به ناهنجاری تبدیل نشود، تا در نهایت نیاز به درمان نداشته باشند. کوچینگ زیرمجموعه روانشناسی مثبت گرا می باشد. در هاوش گپ ۹ با خانم پریسا احمدی منش مربی تخصصی شخصیت شناسی mbti و کوچ حرفه ای فردی و شغلی در مورد خوش بینی و بدبینی آموخته شده صحبت می کنیم.

    سبد خرید