ایشان دانشجوی سال آخر دکتری ریاضیات مالی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هستند. همکار تحلیلگر و مدرس کارگزاری آگاه و مدرس دانشگاه می باشند.

    سبد خرید