پذیرش استارتاپ

فعالیت هاوش در مراحل پیش شتابدهی و شتابدهی و پساشتابدهی است.استارتاپ‌هایی که وارد مرحله پیش شتابدهی شوند می‌توانند از مزایایی چون برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی، منتورشیپ بهره‌مند شوند.در صورت عبور تیم از این مرحله و ورود به مرحله شتابدهی تیم‌ها از امکانات بیشتری چون کمک به جذب سرمایه داران، منابع انسانی و آموزش آشنایی با قوانین دانش بنیادی و صنایع خلاق و همچنین تخصیص فضای کار اشتراکی می‌شوند. از جمله مزایای هاوش می‌توان به برگزاری استارتاپ ویکند، جلسات ایده پردازی، برگزاری مسابقات، دورهمی‌ها و ارائه خدمات مشاوره‌ای اشاره کرد.

همچنین هاوش برای اجرایی کردن ایده‌های شما فضای کاری اشتراکی با هدف تهسیل زیرساخت‌های اداری و با بهره‌گیری از دیگر استارتاپ‌های خارجه و چه داخلی در فضای کاملا رقابتی همراه با ارائه خدمات چون آموزشی و مشاوره‌ای، اعتبار مالی اولیه و همچنین تخصیص منتورها از ابتدای فرایند پذیرش تا انتهای دور شتاب شکل گرفته است.

آخرین مطالب

    سبد خرید