مهارت ارتباط مؤثر چیست؟

مهارت ارتباط مؤثر چیست؟

ارتباطات میتواند روابط را در زندگی شخصی یا زندگی حرفه ای عمیق ترکند.داشتن مهارت ارتباط مؤثر در زندگی شخصی، می توانند به مادردرک بهتر افراد وموقعیتهایی که روزانه اتفاق می افتدکمک کنند.قطعاً شماهم میخواهیدارتباطبهتری برقرار کنید، این نکات به شما کمک میکند تا از سوء تفاهم جلوگیری کنید ،وروابط کاری و شخصی خود را تا حد زیادی بهبود ببخشید.

بیشتر بخوانید :توسعه فردی چیست و چه اهمیتی دارد؟

ارتباط مؤثرچیست؟

ارتباط مؤثرچیزی بیشترازتبادل اطلاعات نیست.این درمورددرک احساسات وانتقال درست آن به طرف مقابل است.علاوه بر اینکه می توانید یک پیام رابه وضوح منتقل کنید ،باید هنر خوب گوش کردن را نیز داشته باشد .به نظر میرسد که ارتباط مؤثر باید غریزی باشد.

 اما بیشتر اوقات وقتی سعی میکنیم بادیگران ارتباط برقرار کنیم،چیزی به بیراهه میرود.ما یک چیز میگوییم،طرف مقابل چیز دیگری برداشت میکند وباعث سوء تفاهم،سرخوردگی و درگیری ایجادمیشود.این میتواند مشکلاتی را درخانه،مدرسه وروابط کاری شما ایجاد کند.

برای بسیاری از ما،برقراری ارتباط واضح و مؤثر مستلزم یادگیری برخی مهارتهای مهم است. درتلاش برای بهبود ارتباط با همسر ، فرزندان، رئیس یا همکاران خودباشید،یادگیری مهارت ارتباط مؤثر میتواند ارتباط شمارا بادیگران عمیق ترکند ،و اعتماد و احترام بیشتری ایجاد کند.

اگر تمایل به مطالعه بیشتر دارید :

روشهای موفق هدفگذاری در استارتاپ ها چیست ؟

چه چیزی مانع ارتباط موثرشما میشود؟

1- استرس واحساسات خارج ازکنترل :

وقتی استرس زیادی داریدبه احتمال زیاد صحبتهای طرف مقابلتان رادرست متوجه نمیشویدویاجوابهای نامربوط ویا نادرست میدهید که البته این میتواندخیلی معمولی باشد زیرااسترس درهرفردی به یک شکل خودش رانشان میدهد.برای کم کردن استرس باید قبل از صحبت کردن از روشهای مثل ورزش کردن یا کتاب خواندن و… استفاده کنید.

2- عدم تمرکز :

وقتی چند وظیفه داریدنمی توانید ارتباط مؤثری داشته باشید.زیرا مشغله های زیاد باعث میشود که تمرکزتان بهم بخورد .برای برقراری ارتباط مؤثر،بایدازحواس پرتی پرهیز کنیدوتامیتوانیدازخیال پردازی دست برداریدوفعالیتهایی راانجام دهیدتاتمرکزتان حفظ شود.

3- زبان بدن :

ارتباطات غیرکلامی خودراتقویت کنیدزیرااین ارتباط با دیگران خیلی واضح صحبتهای شما را نشان میدهد وطرف مقابل شمامتوجه راست و دروغ گفتن شما میشود.زمانی که شماصحبت میکنید طرف مقابل شما تمام حرکات شما را زیر نظر داردپس سعی کنید طوری صحبت کنید که زبان بدن با صحبتهای شما یکی باشد.

مهارت ارتباط مؤثر :

1- به یک شنونده متعهد تبدیل شوید :

هنگام برقراری ارتباط با دیگران ،ما اکثر اوقات به نوع صحبت کردن خودمان توجه میکنیم.با این حال، یکی از مهارت ارتباط مؤثر کمتر صحبت کردن و بیشتر گوش دادن است. خوب گوش دادن نه تنها به معنی درک کلمات است بلکه درک احساساتی است که گوینده سعی در انتقال آن دارد.

بیشتر بخوانید :تفاوت شرکت های دانش بنیان نوع ۱ و ۲ با سایر شرکت ها چیست ؟

  • هنگامی که شما یک شنونده متعهد هستید، نه تنها شخص دیگر را بهتر درک میکنید،بلکه باعث میشوید که آن شخص احساس شنیده و درک شده ای داشته باشد، که میتواند به ایجاد ارتباط قوی تر و عمیق تر بین شما کمک کند.

2- به سیگنال های غیرکلامی توجه کنید :

نوع نگاه ، گوش دادن،حرکت و واکنش شمابه شخص دیگربیشتر از کلمات به آن ها منظورتان را میرساندارتباطات غیرکلامی یا زبان بدن شامل حالات صورت، حرکت و حرکات بدن،تماس چشمی، لحن صدای شما و حتی تنش و تنفس عضلانی شما است.

  • توسعه توانایی درک واستفاده از ارتباطات غیرکلامی میتواند به شما در برقراری ارتباط با دیگران و رساندن منظور واقعی شما کمک کند.

3-  یکی از مهارت ارتباط مؤثر این است که استرس راکنترل کنید :

چندبار درهنگام اختلاف باهمسر، بچه ها، رئیس، دوستان یا همکاران خوداسترس داشته ایدوسپس چیزی راگفته یاانجام داده ایدکه بعداً پشیمان شده اید؟اگربتوانیدبه سرعت استرس رااز بین ببریدو به حالت آرام برگردید،نه تنها از چنین پشیمانی هایی دوری خواهید کرد، بلکه در بسیاری از موارد به آرامش طرف مقابل نیز کمک می کنید.

4- یکی از مهارت ارتباط مؤثراین است که خودرا تأییدکنید :

بیان مستقیم وقاطع باعث ایجاد ارتباطات درست میشود و میتواند به تقویت عزت نفس و مهارتهای تصمیم گیری شما کمک کند. قاطع بودن به این معناست که افکار،احساسات و نیازهای خود راصادقانه بیان کنید،در حالی که هم به نظردیگران احترام گذاشته اید وهم آن چیزی راکه دوست داشته اید را بیان کرده اید.

  • فراموش نکنید که ارتباط مؤثرهمیشه درمورد درک طرف مقابل است،نه پیروزی در مشاجره یا مجبورکردن نظرات دیگران.

مطلب پیشنهادی:چرا بازاریابی باید اولویت اول کسب و کارها باشد؟

5-یکی دیگر از مهارت ارتباط مؤثر دقیق صحبت کردن است :

مکالمه اساس ارتباط است و نبایداز اهمیت آن غافل شد.حتی یک گفتگوی ساده ودوستانه با همکاران میتوانداعتمادمتقابل را ایجادکرده و حتی مشکلات را قبل ازجدی شدن تشخیص دهد.زمانی که شماشروع به صحبت میکنید طرف مقابل می فهمید که الان شما استرس داریدیا باجدیت وقاطعیت صحبت میکنید .

  • فراموش نکنیدکه نوع صحبت کردن شما شخصیت شما را نشان میدهد.پس سعی کنیدبا همه افراد هم صمیمی و هم با احترام برخورد کنید.

نتیجه گیری:

داشتن مهارت ارتباط مؤثر یکی ازمهم ترین مهارتهایی است که باید همه افراد آن را یاد داشته باشند. زیرا همه افراد روزانه با چندین نفر ارتباط برقرار میکنند واگر نتوانند منظور خود را به طور واضح بیان کنند، قطعاً طرف مقابل صحبتهای آنها را به منظور بد برداشت می کند .

منبع :

https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/effective-communication.htm

عضویت در خبرنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *